Další partneři
Google AdSense

Akcie, akciový trh


Akcie je nejmenší jednotka v jakékoliv společnosti, kterou může každý z nás vlastnit. Jestli vlastníte akcie (podíl) nějaké firmy, jste spoluvlastníci společnosti. Máte hlasovací právo při zasedání členů výborů a jiných důležitých záležitostí ve společnosti. Jestliže na konci roku společnost rozdělí zisky spoluvlastníkům, tak dostanete část peněz ze zisku společnosti.Jeden z jedinečných rysů akciového vlastnictví je představa o omezeném ručení. Jestliže se společnost zadluží a dostane se do soudního procesu, bude muset platit nemalé peníze za soud, ale spoluvlastníkům nehrozí žádné významné riziko, tedy kromě toho, že cena těchto akcií začne klesat. Jednoduše řečeno, i když bude firma zadlužená a zkrachuje, tak spoluvlastníci neručí žádným svým majetkem, proto jim nehrozí riziko exekuce. Toto bohužel neplatí pro společnosti v soukromém vlastnictví.

Existují dva druhy akcií:
• Kmenová akcie
• Prioritní akcie

Většina akcií držených soukromými osobami jsou kmenové akcie.

Kmenová akcie:

Kmenová akcie představuje většinu akcií držených veřejností. Má hlasovací práva, spolu s právem na vyplácení dividend, neboli právo na část peněz ze zisku společnosti.Pokaždé když čtete, že akcie jdou nahoru či dolu, tak se jedná o kmenové akcie.

Prioritní akcie:

Navzdory svému názvu má přednostní akci méně práv než kmenová, s výjimkou jednoho důležitého územní – dividend. Společnosti které vydávají prioritní akcie obvykle platí shodné dividendy a přednostní akcie má prioritní právo na výplatu disidentů přes kmenové akcie.Investor který nakupuje přednostní akcie pro současný příjem z dividend, tak hledá společnosti které udělají velké zisky a použije přednostní akcie k tomu, aby získal peníze přes dividendy.

Likvidita:
Další výhoda kmenových akcií je, že jsou vysoce likvidní. Malé ,nebo špatné společnosti nejsou obchodovány zas tak často, ale většina větších společností se obchoduje tak moc, že za den se naskytne plno příležitostí,  kdy akcie prodat, nebo koupit.Díky burzovním trhům, můžeme prodávat a nakupovat podíly všech veřejně obchodovatelných společností téměř každý den.